Izbor Merz Spezial brend ambasadora za Srbiju

IZBOR MERZ SPEZIAL BREND AMBASADORA ZA SRBIJU

Prijave za izbor Merz Spezial brend ambasadora (u nastavku teksta Izbor) počinju od 01.08.2019. (00:01h) godine i traju do 30.09.2019. (23:59h).
Organizator izbora je Salveo d.o.o, sa sedištem u Beogradu, Tošin bunar 272, (dalje: Organizator ili Salveo d.o.o.)
Učešće na konkursu je besplatno i dobrovoljno.

Konkurs se realizuje na Merz Spezial Srbija Instagram stranici (https://www.instagram.com/merzspezial.rs/), pravila Izbora će biti objavljena na linku www.merz-spezial.rs/blog
Učestvovanjem na ovom Izboru smatra se da je svaki učesnik pročitao pravila Izbora, da ih je razumeo u celosti i da je saglasan sa istim.

PRAVILA IZBORA

Na @merzspezial.rs Instagram stranici organizuje se Izbor „Postani Merz Spezial brend ambasador “ u okviru kojeg će biti izabrana 3 (tri) brend ambasadora za Merz Spezial. 3 brend ambasadora po završetku Izbora, imenovaće Marketing tim kompanije Salveo d.o.o koja je zvanični distributer Merz Spezial krem museva i dražeja za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju.

Kako bi se učestovalo u Izboru, potrebno je da se na ličnom Instagram profilu:
1) Objavi video ili fotografija na kojima će učesnice napisati ili reći zašto je Merz Spezial
njihov omiljeni proizvod za lepotu (musevi i/ili dražeje)
2) Na objavi je potrebno da je vidljiv makar jedan od Merz Spezial krem museva (Merz Spezial kolagen krem mus i/ili Merz Spezial hijaluron krem mus) ili Merz Spezial dražeje
3) Fotografija ili video ne smeju imati filtere
4) Pre objavljivanja potrebno je dodati na story jedan od gifova koji se pronalazi u bazi gifova na Instagramu, pretragom po ključnoj reči Merz Spezial
5) Na objavi je potrebno tagovati @merzspezial.rs
6) Profil treba da bude otključan, kako bi objava bila vidljiva Organizatorima

U Izboru učestvuju samo oni koji su na svom Instagram profilu objavili video ili fotografiju sledeći gore navedena uputstva. Sve objave koje su postavljene u periodu nakon završetka Izbora ne učestvuju u Izboru.
Svaki učesnik može da objavi tokom trajanja Izbora više videa ili fotografija (sledeći gore navedene stavke) i svi će ravnopravno učestvovati u Izboru. Učesnik koji objavi jedan video ili fotografiju (a koja ispunjava sve uslove) ima jednaku šansu da postane brend ambasador kao i učesnik koji je kreirao više različitih objava.

Žiri Organizatora čine: Marketing manager Salveo d.o.o, Social Media Wizard Salveo d.o.o i Community Manager @merzspezial.rs Instagram profila.

Na konkursu mogu da učestvuju svi punoletni državljani Srbije koji:
su saglasni sa pravilima ovog konkursa
● dobrovoljno žele da objave svoje fotografije ili videa na svom Instagram profilu sa kojima učestvuju dalje u Izboru
● svojim učešćem potvrđuju da nisu zaštitno lice nekog drugog brenda
● pristaju da Organizatoru dostave svoje lične podatke (ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresu) ukoliko je učesnik izabran za Brend ambasadora, u svrhu kontaktiranja i početka saradnje

Svi koji ispunjavanju navedene uslove imaju pravo učešća, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji i realizaciji ovog nagradnog konkursa, kao i članovi njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).

Broj Merz Spezial ambasadora: 3 (tri)
Imena brend ambasadora će biti objavljena na @merzspezial.rs Instagram stranici u posebnoj objavi, najkasnije 7 radnih dana od završetka Izbora.
Izabrani brend ambasadori moraju da se jave putem direktne poruke na Instagramu @merzspezial.rs odnosno da dostave tražene podatke, u periodu od 48h sati od proglašenja brend ambasadora. Ukoliko se u roku od 48h izabrani brend ambasador ne javi, umesto njega će biti izabran drugi ambasador.

Opšte odredbe:
Salveo d.o.o. obaveštava sve učesnike na ovom Izboru da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima ne naplaćuje, niti je učestvovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činom od strane osobe koja na konkursu učestvuje.
Kompanija Facebook (platforma Instagram) ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće u Izboru, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.
Učestvovanjem na ovom Izboru smatra se da je svakaka učesnica pročitala ova pravila, da ih je razumela u celosti i dala saglasnost za sledeće:
Saglasna sam da su materijali nastali tokom realizacije ovog Izbora (stori objave) moje autorsko delo i da mogu da se koriste na internet stranici koju je postavio Organizator, kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, Instagram, offline I online PR tekstovi), a sve u vezi sa ovim Izborom i dok traje promocija ovog Izbora.
Obaveštena sam da se moji lični podaci, kao što su ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa, prikupljaju isključivo zbog identifikacije brend ambasadora. Takođe sam obaveštena o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade. Pristajem da budem kontaktiran/a od strane Salveo d.o.o. u vezi sa ovom Izborom.
Pristajem da u potrebe dalje realizacije kampanje, ukoliko budem izabrana za Brend ambasadora, dozvolim dalju upotrebu u offline i online medijima, mojih fotografija sa Merz Spezial fairytale fotografisanja, koje će raditi Jovana Rikalo. Pristajem da, ukoliko budem izabrana kao Brend ambasador učestvujem u daljem jednogodišenjem angažovanju i kampanjama za brend Merz Spezial Srbija i Crna Gora.
Potvrđujem da sam upoznata sa pravom Organizatora da pri realizaciji ovog Izbora ne prihvati video zapise, fotografije i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima (objave koje se dovode u vezu sa: nasiljem, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd. biće prijavljene Facebook-u i neće učestvovati u daljem Izboru).

Na ovaj način, a budući da dobrovoljno dajem sve podatke i odobravam postavljanje svih materijala na @merzspezia.rs profil (Instagram i Fejsbuk), potvrđujem da Salveo d.o.o. ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Salveo d.o.o. nije odgovoran za štetu koja može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

U slučaju spora isti će se rešavati pred Privrednim sudom u Beogradu, a primenjivaće se pravo Republike Srbije.

U Beogradu, dana 31.07.2019. godine.

Podelite članak